המתכון להפחתת עימותים: מפגשים

העולם הוא מקום מגוון המכיל אנשים מגזעים שונים, שמוצאם מתרבויות אתניות שונות ולאומים שונים. מגוון זה, למרות יתרונותיו הרבים, עלול להוביל להיווצרותם של מתחים וקונפליקטים בין הקבוצות השונות. לעימותים כאלו, המתרחשים בכל שכבות האוכלוסייה, יש השלכות פוליטיות וחברתיות שהובילו חוקרים לבחון דרכים להפחתת הקונפליקטים והדעות הקדומות. במחקר שהתפרסם ב- 2015 בכתב העת European Journal of Social Psychology בדקו החוקרים גונַּאר לֶמֶר (Lemmer) ואוּלְריך ואגנר (Wagner) מאוניברסיטת פיליפס במרבורג גרמניה, את האפקטיביות של יצירת קשר בהפחתת דעות קדומות על רקע אתני.

תאוריית "יצירת הקשר בין קבוצות" (Intergroup contact theory) מבוססת על הרעיון שיצירת קשרים בין חברים מקבוצות שונות, מסייעת בשיפור העמדות בין קבוצות שונות ומפחיתה דעות קדומות ומתח שקיימים בינן. מחקרי מעבדה ומחקרי שטח בדקו את ההשפעה של קשרים מסוגים שונים – מפגש פנים אל פנים, מפגש עקיף ומפגש וירטואלי – על הפחתת דעות קדומות בין סוגים שונים של קבוצות. החוקרים בדקו את היעילות של מגעים אלו אצל חברים מקבוצות רוב וקבוצות מיעוט, כמו כן נבדקה יעילות המגעים באזורים שבהם קיים קונפליקט היסטורי חמור.

המחקרים הנערכים בתחום זה משתמשים במתודולוגיות ומערכי מחקר רבים כדי לבחון מגוון רחב של משתנים. כדי להבין את כל קשת המידע שמחקרים אלו מייצרים, בוצע ניתוח–על (meta- analysis) כדי לבדוק את השפעת יצירתם של קשרים בין קבוצות בשטח עצמו. כדי להיכלל בניתוח-העל, המחקר צריך היה לבדוק את השפעת יצירת קשרים בין קבוצות ולהיכתב באנגלית או גרמנית. כמו כן המחקר צריך היה להיערך בשטח ולבדוק את ההשפעה של יצירת הקשרים על הממד הקוגניטיבי (אמונות וסטריאוטיפים על קבוצות אתניות), הממד הרגשי (אוהב או לא אוהב קבוצות אתניות), ועל ממד כוח הרצון (התנהגות מתוכננת כלפי קבוצות אתניות).

החוקרים זיהו מאמרים רלבנטיים באמצעות חיפוש במספר מאגרי נתונים גדולים, ירחונים, אסופות מאמרים מכנסים שנערכו בנושא, בחינת קטעי ההפניות במאמרים והתייעצות עם מומחים וארגונים שונים.

החיפוש הניב 73 מסמכים המכילים 129 השוואות בלתי תלויות שהעריכו את מידת האפקטיביות של יצירת קשר ישיר או עקיף בין קבוצות, מיד בסיום המגע או עד שנה לאחר תום המגע.

החוקרים מצאו כי יצירת קשרים בין קבוצות הייתה אפקטיבית במקומות שבהם הקונפליקטים בין קבוצות אתניות שונות היה בעל עוצמה גבוהה והוא התחולל שם גם בעבר.

החוקרים מצאו כי באופן כללי, יצירת קשרים בין קבוצות מביאה לשיפור בעמדה כלפי קבוצות אתניות בשתי נקודות הזמן שנבחנו (מיד בסיום המגע ושנה לאחר מכן). ההשפעה של מגע פנים אל פנים, מגע עקיף או שילוב של שניהם, היו אפקטיביים באותה מידה. כאשר נבחנו סוגים ספציפיים של מגעים נמצאו אלו שהשפעתם הייתה אפקטיבית: מגע שנוצר באמצעות פגישות (קרי כשאנשים זומנו יחד לדיון קבוצתי מובנה שנושאו היה לרוב יצירת קשרים בין קבוצות), שיטות לימוד שיתופיות (קרי, כאשר אנשים זומנו לעבוד על מטרה לימודית משותפת שאינה קשורה ליחסים בין קבוצות אתניות) ומגע מורחב (קרי, כאשר אנשים נחשפו לסיפורים, סרטונים או מחזות שהציגו יחסים חיוביים בין קבוצות אתניות שונות). עם זאת לא אומתה האפקטיביות של מגע וירטואלי (קרי מגע עקיף שנוצר דרך מחשב).

החוקרים מצאו כי יצירת קשרים בין קבוצות הייתה אפקטיבית במקומות שבהם הקונפליקטים בין קבוצות אתניות שונות היה בעל עוצמה גבוהה והוא התחולל שם גם בעבר. יצירת הקשרים הייתה אפקטיבית יותר אצל חברים בקבוצות אתניות המהוות רוב, אך גם בקרב קבוצות מיעוט, היה לכך יתרון. השפעת הקשרים הוכללה לא רק על משתתפים אינדיוידואלים מחוץ לקבוצת השייכות אלא גם על הקבוצה האחרת כולה, מה שהוביל לשיפור העמדה כלפי קבוצות אתניות בכלל.

בתקופה שבה הגלובליזציה מתרחבת ועמה גואים גם הקונפליקטים הנלווים לה, ממצאים אלו מציגים אפשרות שבה יצירת קשרים בין קבוצות יכולה לשמש כלי יעיל להפחתת דעות קדומות והגברת ההבנה בין קבוצות אתניות ברמה המקומית, הלאומית והגלובלית.

מחשבה זו התפרסמה באלכסון ב על־ידי APS Observer.


תגובות פייסבוק