ושוב כמעט בית

כל החיים אומרים לנו שמקום מסוים הוא הבית, ואז אנחנו מגיעים אליו וקולטים שאנחנו לא באמת שייכים אליו. לי הדבר קרה...
22 באפריל 20190 DownloadsDownload