ימין ושמאל, מוסר כליות

שמרנים וליברלים נבדלים בדברים רבים, גם באופן שבו הם מגיבים להפרות של המוסר המקובל
X זמן קריאה משוער: 3 דקות

בין אם מדובר בתחושה של ודאות שעולה לנו מן הבטן, או בצמרמורת קטנה של פחד הזורמת במורד עמוד השדרה, לא פעם אנו מתארים פחדים לא רק במונחים רגשיים, אלא גם כתחושות גופניות. העניין אמנם משותף לכל בני־האדם, אבל מחקרים מורים על כך שבני־אדם המצויים בקצוות הקשת שבין שמרנות לליברליזם עשויים "להרגיש" את התחושות שלהם באורח שונה במידת־מה כשהציפיות המוסריות שלהם מופרות.

אפשר שליברלים ושמרנים מרגישים הפרות-מוסר באזורים שונים בגופם, מפרשים אותן כתחושות מורכבות מובחנות ולכן מבצעים שיפוטים מוסריים ופוליטיים שונים

"ליברלים ושמרנים נשענים על יסודות מוסריים שונים ומגיבים אחרת להפרות מוסר מסוגים שונים", כך כותבים מוחמד עטרי (Atari) ועמיתיו עאידה מוסטפזדה דוואני (Mostafazadeh Davani)  ומורטזה דהע'אני (Dehghani) מאוניברסיטת דרום קליפורניה. "לכן, כפי שמצאנו, אפשר שליברלים ושמרנים מרגישים הפרות-מוסר באזורים שונים בגופם, מפרשים אותן כתחושות מורכבות מובחנות ולכן מבצעים שיפוטים מוסריים ופוליטיים שונים".

במחקרם הראשוני, החוקרים הציגו בפני 596 משתתפים מקוונים חמשה קטעים קצרים, שנבחרו באקראי, המפרטים הפרות מוסר. על פי "תאוריית התשתית המוסרית" (Moral Foundation Theory, כלומר MFT), התרחישים התמקדו במספר תחומים: אכפתיות, הגינות, נאמנות, סמכות וטוהר.

בקטע אחד, למשל, המשתתפים קראו את הדברים הבאים: "אתם רואים אישה, שברור לגמרי שהיא נמנעת מלשבת ליד אישה שמנה במיוחד באוטובוס". המשתתפים התבקשו לדרג הן את המידה שבה הם חשו שהמעשה פסול מבחינה מוסרית והן את עוצמת התגובה הרגשית שלהם נוכח ההתנהגות, ולעשות זאת בסולם ציונים מאחת עד חמש. לאחר מכן המשתתפים קיבלו שתי צלליות־דמות שעליהן הם צבעו את האזורים שבהם הם הרגישו עלייה או ירידה בפעילות הגופנית בתגובה לתסריט. לבסוף, המשתתפים דיווחו על הנטייה הפוליטית שלהם ומילאו שאלון שהעריך את עוצמת הדאגה המוסרית שלהם בתחומי ה-MFTהשונים.

על ידי הנחת המפות הללו זו על גבי זו, החוקרים גילו שכל דאגה מוסרית התבטאה בעלייה או ירידה "מובחנת במידה קלה" בפעילות הממוצעת. באורח בולט במיוחד, הפרות בתחום האכפתיות, ההגינות, הנאמנות והסמכות נקשרו להפעלה באזור החזה, בעוד שהפרות בתחום הטוהר גרמו להפעלה רבה יותר באזור הבטן.

יתרה מכך, המפות של תחושות הגוף אפשרו לקבוע באורח מדויק – בשיעור גבוה מזה הצפוי לו מדובר היה באקראיות – את הנטייה הפוליטית של משתתפים שמרנים מאוד או ליברלים מאוד, אך לא כך ביחס למשתתפים שנטיותיהם מצויות לאורך הציר שבין הקוטב השמרני לקוטב הליברלי.

"ביחס לכל הדאגות המוסריות, יכולנו לסווג את האידאולוגיה הפוליטית לפי המפות של תחושות הגוף, מה שמורה שליברלים ושמרנים חשים בהפרות מוסר, בעיקר בתפישות של רגשות נאמנות וטוהר, באזורים שונים בגופם", כך כותבים עטרי ועמיתיו.

משתתפים שהתגלו כבעלי רמה גבוהה או נמוכה של דאגה מוסרית, גם הם דיווחו על תחושות הקשורות להפרות מוסר באזורים שונים בגופם.

עטרי ועמיתיו גם בדקו את הקשר שבין תחושת הגוף, דאגה מוסרית ונטייה פוליטית, במחקר המשך שכלל 300 משתתפים מקוונים. הפעם, בנוסף למדדים של המחקר הראשון, המשתתפים גם מילאו שאלון שנועד לבדוק את השמרנות החברתית והכלכלית שלהם, מה שאפשר לחוקרים להעריך את הנטייה הפוליטית שלהם במספר נושאים, כולל בסוגיות כמו הפלות, ביטחון לאומני, דת ואחריות פיסקאלית.

החוקרים גילו שהם יכולים לסווג במדויק את האידאולוגיות הפוליטיות של המשתתפים, וכן לקבוע האם הדאגה המוסרית שלהם רבה או מועטה, וזאת על פי המפות של תחושות הגוף

בדומה למחקר הקודם, החוקרים גילו שהם יכולים לסווג במדויק את האידאולוגיות הפוליטיות של המשתתפים, וכן לקבוע האם הדאגה המוסרית שלהם רבה או מועטה, וזאת על פי המפות של תחושות הגוף.

"שיפוטים מוסריים נוצרים על ידי תגובות רגשיות לאדם, לפעולה או להפרה", כותבים עטרי ועמיתיו. "יחד, התוצאות הללו מצביעות על כך שהפרות מוסר עשויות לעורר 'התקוממות מוסרית' שאינה נבדלת ביחס ליסודות מוסריים שונים, אבל היא עשויה להיות שונה בין קבוצות".

מבחינת אבולוציונית, רגשות מכינים את בני־האדם להגיב באורח מותאם לשינויים בנסיבות החברתיות והפיזיות, כך מסבירים החוקרים. התגלה כי בני־אדם בעלי רגישות אינטרוצפטיבית [היכולת לחוש אותות המגיעים מתוך הגוף] גבוהה יותר – כלומר מי שרגישים יותר לפעילות הפיזיולוגית שלהם, כמו שינויים בקצב הלב – מרגישים את התחושות שלהם בעוצמה רבה יותר, ממצא התורם למחשבה שיש קשר בין תחושת הגוף והחוויות הרגשיות המודעות.

החוקרים סבורים שהממצאים הללו עשויים לשמש בסיס למחקרים עתידיים. מחקרים כאלו עשויים להשתמש במדידה ישירה של שינויים במצב הפיזיולוגי בתגובה להפרות מוסר, וכן להשתמש בגירויים חזותיים כדי לעורר תגובה חזקה יותר. כמו כן, לדעתם יש מקום לבדוק האם הממצאים הללו תקפים גם בחברות שאינן מערביות.

 

מקור:

Atari, M., Mostafazadeh Davani, A., & Dehghani, M. (2020). Body maps of moral concerns. Psychological Science. https://doi.org/10.1177/0956797619895284

המאמר פורסם במקור ב-Association for Psychological Science. כל הזכויות שמורות לאלכסון.

תרגם במיוחד לאלכסון: אדם הררי

תמונה ראשית: מה כואב? איפה? תצלום: ביאנקה ברג, unsplash.com

Photo by Bianca Berg on Unsplash

מחשבה זו התפרסמה באלכסון ב על־ידי APS Observer.


תגובות פייסבוק

תגובה אחת על ימין ושמאל, מוסר כליות