MontePellegrinoPalermo

מונטה פלגרינו, פלרמו, סיציליה, ג'ורג' לורינג בראון

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1856_MotePellegrino_Palermo_byGeorgeLBrown_MFABoston.jpeg

באלכסון ב
§ מדיה |