לספור כמו בבונים

איך בני אדם לומדים לספור? ייתכן שאפשר למצוא לכך רמזים אצל בבונים
X זמן קריאה משוער: 2 דקות

בני אדם לומדים לספור בשלבים המוקדמים של חייהם. רוב הילדים יודעים לספור עוד לפני שהם נכנסים למערכת החינוך הפורמלי והיכולת לתפוס כמויות בסיסיות היא הכרחית לחיי היומיום. חוקרים מאוניברסיטת רוצ'סטר שבמדינת ניו יורק רצו לדעת האם יימצאו היסודות ליכולת החשובה הזו בקרב בני דודינו הקרובים – הבבונים. "חיות אינן משתמשות במילים דוגמת "אחת", "שתיים" ו"שלוש", או בספרות כגון 1,2,3, כדי לספור כפי שעושים בני אדם. ועדיין, ידוע לנו שקופים וחיות אחרות מסוגלים להעריך כמויות ללא התוויות הסימבוליות הללו," כותבים החוקרת ג'סיקה קנטלון (Cantlon) ועמיתיה.

על אף שמחקרים הוכיחו כי לקופים יש הבנה כלשהי של כמות מספרית, לא היה ברור אם יוכלו לעקוב אחר שינויים בכמות ולהשוות בין כמויות בזמן אמת.
"זוהי שאלה חשובה, מאחר שהתשובה אליה תוכל ללמד אותנו באיזו מידה תפיסה פרימיטיבית של כמויות אצל חיות מכילה אלמנטים משותפים עם היכולת האנושית למנות – סוגיה מרכזית בחקר המקורות האבולוציוניים של המנייה האנושית," מסבירים קנטלון ועמיתיה במאמרם.

המחקר נעשה בשני בבוני זית בגן החיות Seneca Park שברוצ'סטר, ניו יורק – קבוצת מדגם בת שני פרטים יכולה אמנם להיחשב כקטנה מדי, אך החוקרים מצביעים על העובדה כי למעשה, דרוש רק פרט יחיד כדי להראות כי היכולת לספור יכולה להתקיים אצל חיות. חשוב לציין כי שני הבבונים מעולם לא אומנו להבדיל בין כמויות לפני כן.

במסגרת המחקר, הבבונים צפו בחוקר מפיל בוטנים (מזון אהוב עליהם במיוחד) אחד אחרי השני לתוך מכל אטום (בניגוד לשקוף) אחד ואחר כך לתוך מכל אטום שני. כשהחוקר סיים, המכלים נדחפו קדימה, והבבונים הורשו לבחור באיזה מכל שרצו.
כדי לוודא שהקופים הבינו שיש לבחור רק במכלים שיש בהם בוטנים, הוצע לבחירה גם מכל אטום שלישי, שנשאר ריק מבוטנים.
הבבונים בחרו במכל שהיו בו יותר בוטנים כ-67% מהזמן. כפי שציפו החוקרים, היה לקופים קל יותר לבחור במכל המלא, כאשר ההבדל בכמויות בין המכלים היה גדול יותר. כשבשני המכלים הייתה כמות שווה פחות או יותר, הקופים התקשו יותר לבחור במכל הנכון.
ממצא אף יותר מעניין הוא שב-37.5% מהניסיונות, הבבונים התקרבו למכל שהיו בו יותר בוטנים עוד לפני שהחוקר סיים למלא אותו. לא נדרש מהבבונים לבצע החלטה מהירה, כך שהיו יכולים לחכות עד שהחוקר יסיים. העובדה שהחליטו לזוז באופן ספונטני מרמזת על כך שהבבונים עקבו אחר מספר הבוטנים בכל מכל בזמן אמת.

מניתוח סטטיסטי של הנתונים עולה כי הבבונים השוו בין הפריטים ברצף, כשהם משתמשים בהגיון רצף דומה לזה שבני אדם משתמשים בו כשהם סופרים.
"חיות מסוגלות להשתמש בהיגיון מנייה בהעדר מערכת מספרים סמלית כדי להשוות בין ערכים כמותיים ברצף," מסבירים החוקרים. "העובדה שההיגיון הקדם מנייתי מצוי אצל פרימטים לא אנושיים מרמזת על כך שהוא קדם מבחינה אבולוציונית ליכולת המנייה האנושית, וייתכן שהוא היה מרכיב תפיסתי קריטי עבור ההמצאה האנושית של המנייה הפורמלית".

מחשבה זו התפרסמה באלכסון ב על־ידי APS Observer.


תגובות פייסבוק