200566001-001

התקרחות

Top of balding man's head

באלכסון ב
§ מדיה |