שלטון קפד ראשו

כדי להתאבל על מותם של אריסטוקרטים, בני הנְגָאג'וּ מבורנאו נהגו לבצע פולחן מקודש שהחל עם שקיעת השמש בקשירתו של עבד לעמוד. לאחר מכן היו ריקודים שנמשכו כל הלילה והקרבן נדקר, כך ששיאו של הטקס היה בכך שהעבד היה קורס לשלולית של דמו שלו עם עליית השחר. במקומות אחרים בעולם, קרבן אדם בוצע על ידי הכאה למוות, הטבעה, חנק, שריפה, עריפת הראש, קבורה ואפילו על ידי שימוש בקרבנות כגלגלת לשינוע קָנוּ שנבנה זה עתה. כיצד יתכן שעניין כה יקר כמו קרבן אדם היה נפוץ כל כך בחברות קדומות? ומדוע היה על הטקסים הללו להיות כה דרמטיים ומחרידים?

אנתרופולוגים והיסטוריונים העלו את ההשערה בדבר "שליטה חברתית" כבסיס לקרבן אדם. לפי התאוריה הזאת, פולחני הקרבה שימשו את האליטות בחברה. הטענה היא שקרבן אדם שימש את האליטות בחברה כדי להפגין את כוחן הניתן להם על ידי האלים, כדי להצדיק את מעמדן, להטיל אימה על המעמדות הנחותים כדי שהללו יצייתו ויכפיפו את עצמם לחזקים. בסופו של דבר, קרבן אדם יכול היה לשמש כדי לסייע בבנייתם ושימורים של מבנים חברתיים שהיו מבוססים על אי-שוויון.

אי-שוויון חברתי שעובר מדור לדור היה הצורה הראשונה של מורכבות חברתית שהופיעה בהיסטוריה האנושית, והוא המקור להתארגנויות של מערכות שבטיות, של ממלכות ושל מדינות פוליטיות. יתכן שקרבנות אדם סייעו לנו בהקמתה ובשימורה של מערכת של אי-שוויון חברתי בחברות האנושיות מהסוג שאנו חיים בהן היום. תימוכין לתאוריה הזאת אפשר למצוא בממצאים הארכאולוגיים בדרום-מערב אמריקה הצפונית, שם נמצאו שרידיהם של בני-אדם שנשחטו באורח טקסי ובאותם אזורים בדיוק נמצאו גם שרידים של חברות היררכיות. יחד עם זאת,  הסברה הזאת לא נבחנה עד כה באורח קפדני.

יחד עם עמיתיי באוניברסיטת אוקלנד ובמקומות אחרים, בחנו לא מזמן את ההשערה בדבר השליטה החברתית על ידי שימוש במדגם של 93 תרבויות של דוברי שפות אוֹסטרונֶזיות [אוסטרליות-פולינזיות], ופרסמנו את הממצאים בכתב העת Nature. מקורה של משפחת התרבויות האוסטרונזיות הוא בטייוואן, והיא פיתחה כלי שיט בעל אמצעי ציפה חיצוניים, כך שבניה נמנים על גדולים הנוסעים על פני הים בתולדות המין האנושי. אלפי שנים לפני הסאגות של הוויקינגים, האוסטרונזים החלו בהתרחבות הגדולה שלהם. הם הפליגו מערבה עד למדגסקר, מזרחה עד לאיי הפסחא ודרומה עד לאָאוֹטֶאָרוֹאָה (Aotearoa) – שטח המשתרע על יותר ממחצית מקווי האורך של כדור הארץ.

לוחם מאורי, ניו זילנד

לוחם מאורי, מוזיאון Akaroa, ניו זילנד. תצלום: ג'ף וילסון

בתרבויות האוסטרונזיות הקדומות, קשת רחבה של אירועים דרשה קרבנות אדם, כולל קבורתו של צ'יף חשוב, הכנות למלחמה, בניית קנו חדש, ריצוי האלים או פשוט התקווה לעונה של יבולים שופעים. הקרבנות היו בדרך-כלל בעלי סטטוס חברתי נמוך ואילו המקריבים היו מקרב האליטה החברתית. אמנם לכאורה האלים הם שדרשו את קרבן האדם הפולחני, אך לעתים קרובות היו אלו הצ'יפים ואנשי הדת שנהנו מזכות היתר לבחור מי יהיו הקרבנות.

על ידי איסוף נתונים מתרבויות אוסטרונזיות, מכתביהם ההיסטוריים של ראשוני חוקרי היבשות, של מיסיונרים ושל אנתרופולוגים, בנינו את בסיס הנתונים Pulotu המאגד נתונים על דתות מהאוקיינוס השקט. כחלק מבסיס הנתונים הזה, זיהינו האם חברות אוסטרונזיות מסורתיות עסקו בהקרבת קרבנות אדם, וכן באיזו מידה הן התאפיינו באי-שוויון חברתי שעבר מדור לדור בתוכן פנימה (אי-שוויון חברתי מהסוג שעניין אותנו כולל מאפיינים כגון קסטות של עבדים שהסטטוס בהן עבר מדור לדור וכן שושלות של שליטים).

קרבן אדם היה נפוץ באורח מפתיע. הוא אירע בכמעט מחצית מן התרבויות שחקרנו (43 אחוז). בעוד שהוא היה נדיר יחסית בחברות שוויוניות. קרבן אדם היה נפוץ ברוב התרבויות שבהן היו מעמדות שההשתייכות אליהם עברה בהפקדה מדור לדור. הדבר מצביע על כך שיש קשר בין אי-שוויון חברתי ובין קרבנות אדם, אך אין הדבר אומר לנו האם קרבן אדם מוביל לאי-שוויון חברתי או שמא להפך.

תוך שימוש בעץ משפחה המבוסס על שפות ובשיטות סטטיסטיות שפותחו על ידי ביולוגים אבולוציוניים, יכולנו ליצור מודל שמראה כיצד התפתחו אי-השוויון החברתי וקרבן האדם בפרהיסטוריה של אוסטרונזיה. השיטות הללו, הלוקחות בחשבון גורמים שונים כמקור לתופעה, אפשרו לנו לאתר את הסיבתיות על ידי יצירת מודל של האופן שבו קרבן אדם ואי-שוויון חברתי נטו להופיע, וכן את ההשפעות שהיו להם זה על זה. מצאנו תימוכין משמעותיים להשערה המדברת של שליטה חברתית: קרבן אדם סייע לבנות מערכות חברתיות שבהן ההשתייכות למעמד עברה בירושה, ומנעה מתרבויות מלהפוך לשוויוניות יותר.

החפיפה בין סמכות דתית וסמכות פוליטית אפשרה לאליטות החברתיות לעשות שימוש בקרבן האדם הפולחני ולבנות ולתחזק אי-שוויון חברתי. בתרבויות אוסטרונזיות, ידע דתי ייחודי, כגון הידע כיצד לקיים תפילות מורכבות או פולחנים מאגיים, יכול היה להיות מועבר דרך שושלות של משפחות אליטה. במקרים רבים, המשפחות הללו טענו שהאלים מעדיפים אותן או שמקורן הוא באלים עצמם. העליונות הדתית שימשה ככלי להצדקת סטטוס חברתי, ולעתים קרובות אותם אנשים כיהנו גם כצ'יפים וגם ככהני דת  או שהם באו מאותה השושלת.

יש אינספור דרכים שבהן אמונות דתיות ומנהגים דתיים פעלו להעדפת האנשים ששלטו. למשל, בני בּוּגוֹטוּ מאיי שלמה האמינו שהאלים דורשים קרבנות מזון, אבל כדי שהמזון יגיע לאלים עליו להיאכל ראשית על ידי הכהן הגדול. כמו כן ידוע לנו מתיאורים אתנוגרפיים שמי שלא נשאו חן בעיני האליטות החברתיות נטו להיות מוקרבים. עניין זה מדגיש כיצד קרבן אדם פולחני יכול היה לשמש את האליטות החברתיות כדי לסלק מתנגדים, להלך אימים ולהצדיק את סמכותן בחברות אוסטרונזיות קדומות.

קרבן אדם, אצטקים

קרבן אדם בקרב האצטקים. תצלום: פיטר גריי

על אף שכיום התופעה נדירה, קרבן אדם פולחני בוצע על ידי תרבויות אנושיות קדומות ברחבי העולם. בימי השושלת הראשונה במצרים, קבריהם של הפרעונים לוו ב"משרתים" או קרבנות אדם שהאמונה ביחס אליהם הייתה שהם עתידים לסייע למת בעולם הבא. באירופה, גופות מבותרים נמצאו בבורות כבול, שחלקם בני 8000 שנה, והם מלוות באביזרים דתיים כגון דגמי צלב, צלמיות של אלילים וצמחים מקודשים. הכוהנים הגדולים של האצטקים נהגו לכרות את ליבותיהם הפועמים של קרבנות לעיניהם של מבקרים מכובדים מקהילות מתחרות. לעתים קרובות, הקרבנות עצמם היו שבויים מאחת הקהילות המתחרות, והאורחים המכובדים היו שבים לביתם כשהם רועדים מפחד.

דת היא לעתים קרובות עניין שאי-אפשר לזייף אותו, והיא עשויה לבטא גחמות אנושיות מאוד. כשהאמת הדתית מופקדת בידיה של אליטה חברתית רבת-עצמה, הדת יכולה להפוך לכלי שכל מטרתו היא לייסד שליטה חברתית ולשמר אותה. השליטה ניכרת באופן הברור והמדמם ביותר דרך השימוש הנפוץ בקרבן אדם פולחני.

 

ג'וזף ווטס (Joseph Watts) משלים עבודת דוקטורט באבולוציה של התרבות באוניברסיטת אוקלנד בניו זילנד.

AEON Magazine. Published on Alaxon by special permission. For more articles by AEON, follow us on Twitter.

תורגם לאלכסון על ידי אדם הררי

Save

Save

Save

מחשבה זו התפרסמה באלכסון ב על־ידי ג'וזף ווטס, AEON.


תגובות פייסבוק

2 תגובות על שלטון קפד ראשו

01
חוצפית המתורגמן

תודה על מאמר מרתק (נוסף).
לצערנו גם כיום אליטות אולטרה דתיות מבקשות - ברוח התקופה ובהתאם לנסיבות המודרניות - להקריב קורבנות אדם במטרה לשמר אמונות וערכים מעוותים.

    02
    חיים ניצני

    מדוע נטפלים רק לדת? כל אידיאולוגיה היא בסופו של דבר כלי בידי אליטה שמטרתו לשלוט באנשים. גם סטאלין ומאו השתמשו באידיאולוגיה כדי לשלוט ולסגור חשבון עם מתנגדים. לעתים מופיעה אידיאולוגיה חדשה שמכריעה את הקודמת ויוצרת אליטה חדשה. למעשה אפשר לומר שאידיאולוגיה זו דת.