דוד קישיק

דוד קישיק

דוד קישיק

פילוסוף יליד באר שבע. הוא כתב שלושה ספרים, Wittgenstein's Form of Life ו-The Power of Life ואת The Manhattan Project: A Theory of a City. תרגם מאיטלקית לאנגלית שתי אסופות מאמרים של ג'ורג'ו אגמבן, What Is an ?Apparatus ו- Nudities. חבר במכון לחקר התרבות בברלין, מלמד באמרסון קולג' בבוסטון, גר בניו יורק.

עוד מקומות למצוא את דוד
אתר
תאריך הצטרפות
מאי 2013

a 7 רשומות מאת דוד קישיק