טלי חתוקה

טלי חתוקה

טלי חתוקה

ד"ר (אדריכלית) טלי חתוקה היא מייסדת וראש המעבדה לעיצוב עירוני. המעבדה היא גוף מחקר הפועל בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל אביב. מאז הקמתה, בשנת 2009, מעורבת המעבדה בפרויקטים המבקשים לאתגר, לשכלל ולעדכן את מאגרי הידע הקיימים בתחום התכנון בישראל ובעולם. לצורך זה נחקרים תהליכים וקשרים בין ההיבטים החברתיים והפיסיים בעיר, וכמו כן נבחנות אסטרטגיות ניסיוניות לקובעי מדיניות בנושאים של תכנון ועיצוב עירוני.

עוד מקומות למצוא את טלי
אתר
תאריך הצטרפות
יוני 2013

a 2 רשומות מאת טלי חתוקה