ירון זליכה

ירון זליכה

ירון זליכה

פרופ׳ ירון זליכה, מהכלכלנים המשפיעים בישראל, היה החשב הכללי של מדינת ישראל בשנים 2007-2003, ניהל את התחום הכלכלי בלשכת ראש הממשלה בשנים 1998-1996 ושימש במגוון תפקידים בכירים במגזר העסקי - בהם ראש האגף לתכנון עסקי ואסטרטגיה בפרנטר תקשורת וסמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי בדרך ארץ הייווייז. כמו כן, כיהן זליכה כיו"ר או חבר-דירקטוריון במספר חברות, עמד בראש כמה ועדות ציבוריות חשובות וזכה בשורה של אותות הוקרה על מגוון תפקידים שמילא. כיום מכהן כדיקן הפקולטה למנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו וכראש החוג לחשבונאות שלה ובה בעת מנהל את החברה לייעוץ כלכלי אותה ייסד.

עוד מקומות למצוא את ירון
תאריך הצטרפות
מאי 2015

a רשומה אחת מאת ירון זליכה