תגית: OCD

פקעת כבלים, חוטי חשמל
בלגאן, פחיות צבע, ספריי צבע
חושבת