תגית: Covid-19

גוזל, ציפור
יונים, צעירה, פארק
סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
תבלינים, עשבים, תרופות, הודו
חיוך, אדיבות, נתינה
דגל ארצות הברית, קורונה, אבל
תרופות, כדורים
רורשאך
מכונית מירוץ, מכונית צעצוע