גבר, אישה

מאמרים 1

זיקוקים 1

המחשבה של היום 1

הנצפים ביותר לאחרונה1

קריאות 1

התגובה הנבחרת 1

"הפרספקטיבה ההיסטורית שהבאת דליה, חשובה לא רק משום העניין שבה אלא כי היא ממחישה כמה מעט התקדמות חלה בתחום האשפוז הפסיכיאטרי, בטח בהשוואה מתבקשת לרפואת הגוף. חלק מכך נעוץ גם במגבלות המדע שמאחורי הפסיכיאטריה. יש האומרים שהדרך לפריצה בהבנה, ובריפוי הביולוגיים היא רק עניין של זמן. אחרים אומרים כי היא היתה ונותרה אשליה. אך כך או כך, זה רק חלק מסיבה. חלק אחר ומרכזי נעוץ בתכלית הנוספת שמאחורי אשפוז, מעבר לריפוי והחלמה. מקובל להמשיג שני רציונליים נוספים שממלאים תפקיד עקבי בעניין: שיטור – הרצון של החברה להגן על עצמה מפני מה שהיא מגדירה כסכנה; ופטרנליזם, אותו דחף "להגן" על אנשים עם מוגבלות. בתוכם אנשים עם מוגבלות נפש. כמובן הגנה על ידי הרחקה ומיסוד. ברציונליים אלו יש מעט פיתוח ותזוזה. לא רק מצד פסיכיאטרים ולא רק ביחס למוגבלות נפש. במובן זה, בתי חולים פסיכיאטריים אינם שונים מהותית מאלו שבמאה ה – 19, כשם שמוסדות לאנשים עם מוגבלות: פיזית, שכלית וחושית נראים דומים באופן בסיסי לקודמיהם. המפתח לשיפור, כפי שציינת, הוא אם כן בשינוי ההבנה מהו טיפול ראוי באנשים אלו ומה החברה חייבת בו. אגב, יתכן שבמקרים מסוימים אין מנוס מאשפוז. רופאים אומרים שלעיתים לאיזון תרופתי, למשל, יש השלכות המחייבות ניטור רפואי בתנאי אשפוז. גם אם כן, מרבית האנשים שמגיעים לאשפוז אינם מצויים במצבים אלו. אלא שאשפוז תמיד היה ברירת המחדל בטיפול החברתי באנשים עם מוגבלות נפש. פעם קראו למסגרות 'בתי מחסה' וניהלו אותם אנשי עסקים, דת וכו' ומאז פיתוח הפסיכיאטריה קוראים להן בתי חולים. הדגש בהם יותר רפואי אמנם אבל התכלית אותה תכלית. לא רק מצב המחלקות הוא הוכחה לכך. מתוך המערכת יש האומרים שכיום יש כאלף איש במחלקות כרוניות פסיכיאטריות, למשל, שנמצאים שם בגלל שאין עבורם מסגרות מגורים מוגנות מתאימות במערכי השיקום בקהילה. דוגמא מובהקת נוספת היא בלשון המפורשת של אחת מעילות האשפוז הכפוי בחוק שלנו, המבוססת על כך שאדם אינו יכול לדאוג באופן בסיסי לצרכיו על רקע מצבו הנפשי. מה שמעודד הוא שאין ממש ויכוח ענייני שחלק גדול מהאנשים יקבל טיפול טוב יותר, מכבד יותר והומני יותר, שלא במסגרת אשפוז. אלא שכמו כל מהלך של אל-מיסוד גם זה דורש מהמדינה, מהפרופסיות ומהחברה בכלל להיפרד מתפיסות מקצועיות, גילדאיות וחברתיות אנכרוניסטיות שלפיהן "הכי בטוח בבית חולים". כי מה שבטוח הוא שיש יותר מידי סיבות, תמרורים והוכחות, שלא.-פתח-שרון פרימור על "ציפור הנפש שוב כלואה"

קריאות 1

ספרים להורדה בחינם 1